Održana 21. sjednica Općinskog vijeća

Odžak

Općinsko vijeće održalo je u petak, 18. rujna, u kino-sali Centra za kulturu svoju 21. redovnu sjednicu. Sjednicu je vodila Nasiha Torić, predsjedateljica Općinskog vijeća, a prisustvovalo je 19 vijećnika, koji su većinom glasova usvojili predloženi dnevni red.

Vijećnici su usvojili predloženu Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Odžak za 2020. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Odžak za 2020. godinu većinom od 13 glasova.

Većinom glasova vijećnici su usvojili i Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine i Izvješće o utrošku sredstava tekuće pričuve za period od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine.

Podržana je Odluka o pokretanju postupka Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak kao i prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za provođenje procedure Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak.

Većinom glasova vijećnika podržane su sljedeće odluke: Odluka, o potvrđivanju rezultata izbora za organe Mjesnih zajednica na području općine Odžak; Odluka o utvrđivanju cijene opskrbe vodom po 1 m3 za vodoopskrbe sustave Vrbovac – Jošava, Potočani – Jošava i Prnjavor – Posavska Mahala, Odluke o obvezi privremenog prikupljanja sredstava po osnovu utroška vode za vodoopskrbe sustave Vrbovac – Jošava, Potočani – Jošava i Prnjavor – Posavska Mahala, Odluka o usvajanju “Akcijskog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Općine Odžak” (SECAP).

Prihvaćen je Program utroška sredstava ostvarenih temeljem zakupa poljoprivrednog zemljišta iz 2019. godine, Rješenje o imenovanju povjerenika u Mjesnoj zajednici Jošava, te Informacija o implementaciji projekata iz “Revidirane strategije razvoja Općine Odžak 2016. – 2020.” u 2019. godini i detaljan financijski plan za projekte iz Revidirane strategije razvoja koji se implementiraju u 2020. godini i Informacija o poslovanju pravnih osoba po godišnjem obračunu za 2019. godinu.

(odzak.ba