Odluka o izboru najboljeg idejnog rješenja grba i zastave

Posavina

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog natječaja za izradu prijedloga grba i zastave Općine Odžak broj 01-01-136/19 od 8. 11. 2019. godine, Općinski načelnik je 20. 1. 2020. godine objavio Javni natječaj za izradu prijedloga grba i zastave Općine Odžak.

Rješenjem Općinskog načelnika broj 01-02-1/20 od 2. 1. 2020. godine o imenovano je Povjerenstvo za provođenje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Odžaku u čijem sastavu su bili Ilija Ilić, Franjo Pirkl, Kenan Sejdić, Aziz Dubrić i Marko Barišić.

Na sastanku održanom 6. 3. 2020. godine Povjerenstvo za provođenje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Odžak izvršilo je otvaranje i ocjenu dostavljenih prijava, te je nakon provedenog postupka utvrdilo da su na javni poziv blagovremeno pristigle tri pravovaljane prijave.

Kao najbolji prijedlog idejnog rješenja grba i zastave Općine Odžak ocijenjen je rad autora pod šifrom “ŽAP”.

Povjerenstvo je iskoristilo pravo da u suradnji s autorom, u cilju prihvaćanja rada, napravi određene minimalne dorade na prijedlozima, te ih u tom obliku ponudi na razmatranje i usvajanje.

Povjerenstvo je na sastanku održanom 2. 9. 2020. godine izvršilo otvaranje i ocjenu naknadno dostavljene dokumentacije gore navedenog autora, te jednoglasno donijelo zaključak da je kandidat izvršio doradu koja je tražena, te da su time ispunjene pretpostavke za donošenje odluke o izboru najboljeg idejnog rješenja grba i zastave Općine Odžak.

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 18. 9. 2020. godine donijelo Odluku o izboru najboljeg idejnog rješenja grba i zastave kojom se za najbolje idejno rješenje grba i zastave Općine Odžak  bira rad autora pod šifrom “ŽAP”, s tim da se opis obilježja – ljiljan – dopuni riječima: “originalnog oblika, uvećan i zlatne boje”, i istom pripada pravo na novčanu nagradu u neto iznosu od 500,00 KM.

Pravoa drugu novčanu nagradu u neto iznosu od 300,00 KM pripada autoru idejnog rješenja pod šifrom “16101997”.

Pravo na treću novčanu nagradu u neto  iznosu od 100,00 KM pripada autoru idejnog rješenja pod šifrom “Penny Lane moje malo”.

Grb Općine Odžak je zamišljen kao spoj geografskih i narodnih obilježja područja koji obuhvaća općina. Oblik grba je štit sa zakrivljenim rubovima i pleterom na vrhu štita. Područje unutar štita je raspodijeljeno tako da motivi predstavljaju kartografski prikaz granica općine koje kad se pojednostave zapravo tvore trokut.

Unutar štita se nalaze dva dijagonalna elementa kojim se dijele polja štita i koji predstavljaju dvije rijeke koje omeđuju općinu. Te rijeke se na sjeveroistočnoj granici općine spajaju (ušće Save i Bosne).  
S dva motiva rijeka polje štita je raspodijeljeno na tri cjeline. U gornjoj cjelini, između motiva ušća, na grbu se nalazi motiv brda koji predstavlja planinu Vučijak koja je treća prirodna granica općine.
Budući da na ovom području žive većinska 2 naroda (Hrvati i Bošnjaci) u grb su ukomponirana njihova obilježja kao što su šahovnica i ljiljan. Odabir položaja šahovnice i ljiljana nije slučajan nego je povezan s geografskim položajem općine.
S lijeve strane duž motiva rijeke je šahovnica koja predstavlja obilježje Hrvata ali i susjednu državu Republiku Hrvatsku s kojom ova općina graniči.
Na desnoj strani između dvije rijeke je položaj ljiljana, obilježja Bošnjačkog naroda.