Načelnik posjetio Dječji vrtić Pčelica.

Posavina

Načelnik Općine Orašje posjetio je Dječji vrtić Pčelica Orašje povodom završetka radova “do pod krov” na dogradnji vrtića. Ravnateljica Vrtića Maja Kobaš objasnila je da je dogradnja zgrade u prvoj fazi završena.

 

Radove je izvršila firma Vinković po cijeni nešto malo manjoj od 100 tisuća maraka koje je osigurala Vlada Županije Posavske. Za završetak projekta dogradnje vrtića potrebno je još oko 170 tisuća maraka. Za narednu fazu radova Ured za hrvate izvan Republike Hrvatske dodjelio je 70 tisuća maraka, ali je to nedovoljno pa će se i Općina Orašje uključiti u skladu sa svojim mogućnostima. Međutim, bit će potrebno tražiti donacije i od međunarodnih organizacija i viših razina vlasti. Dogradnjom zgrade, Vrtić će dobiti dodante prostore za jasličku skupinu i vrtićku skupinu djece, mokre čvorove i pomoćnu prostoriju.

BanouVrticu 2

(orasje.ba)