Liste potencijalnih korisnika sredstava po javnim pozivima Ministarstva gospodarstva

Posavina

Temeljem Javnih poziva objavljenih dana 01.09.2020. godine i Izmjene Javnog poziva objavljene 07.09.2020. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja objavljuje prijedlog:

NAPOMENA:
Podnositelji Prijava na navedene javne pozive, mogu uložiti Prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga Listi na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Neblagovremeni Prigovor neće se razmatrati.

Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE
Titova b.b. ODŽAK 76 290
sa naznakom na kuverti:
Prigovor po rezultatima „NAVESTI PUNI NAZIV JAVNOG POZIVA“

(zupanijaposavska.ba)