Javni poziv za dodjelu priznanja Općine Orašje u 2020. godini

Posavina

U cilju javnog isticanja pravnih i fizičkih osoba i pojedinaca za iznimne zasluge i doprinos od osobitog značenja za razvoj i ugled općine Orašje, a osobito za uspjehe i rezultate ostvarene u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i drugih područja društvenog života, Općina Orašje uputila je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Orašje u 2020. godini i to: Zlatne plakete, Zahvalnice i Priznanja počasnog građanina. Prijedlog mogu podnijeti vijećnici, radna tijela Općinskog vijeća Orašje, Općinski načelnik, vijeća Mjesnih zajednica, građani i udruženja građana, poduzeća, ustanove, političke stranke, kao i druga tijela i osobe koji imaju prebivalište ili sjedište na području općine Orašje.

 

Priznanja se mogu dodijeliti građanima, gospodarskim subjektima, ustanovama, udruženjima i drugim fizičkim i pravnim osobama koje imaju prebivalište ili sjedište na području općine Orašje. Također se može dodijeliti i osobama koje nisu s područja općine Orašje, kao i stranim državljanima i organizacijama, ako su njihovi rezultati posebno doprinijeli razvoju i ugledu općine. Krajnji rok za podnošenje prijedloga je 01.10.2020. godine.

(radioorasje.com)