HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U ORAŠJU ORGANIZIRAO PANEL DISKUSIJU

Posavina
Helsinški odbor za ljudska prava u BiH jučer je u Orašju organizirao panel diskusiju na temu „Transparentno javno zapošljavanje- Javni interes u borbi protiv korupcije u BiH“. Događaj je okupio 20-ak sudionika, predstavnika institucija, javnih ustanova i poduzeća, privatnih poduzetnika i građana s kojima se razgovaralo o njihovim iskustvima kada su u pitanju korupcija i antikorupcijske inicijative, te njihova svakodnevna iskustva. Zbog korupcije, koja je vidljiva u svim segmentima društva, zabrinjavajući je odlazak mladih iz zemlje, pa i cijelih obitelji, čulo se u komentarima sudionika, te istaknuto kako je korupcija nažalost postala način života. Građani su izgubili povjerenje u institucije, zbog čega se i dosta mladih obrazovanih ljudi, prilikom zapošljavanja ne želi javljati na javne natječaju, jer je, kažu, ishod poznat za već poznatu osobu koja treba doći na određenu poziciju, bez obzira na kvalifikacije. Među sudionicima događaja bile su i dvije studentice koje su iskazale svoju zabrinutost oko dobivanja prilike za volontiranje u nekoj od institucija, te kazale kako većina mladih čeka završetak obrazovanja i priliku u nekoj od zapadnih zemalja.
Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže kako odbor dugi niz godina aktivno radi u okviru antikorupcijskih mreža u BiH, a uz podršku USAID-a i CCI ovaj projekt realizira do kolovoza.
Istaknula je kako je smisao ovakvih foruma da se kroz razgovor sa građanima dođe do zajedničkih inicijativa kako bi razmijenili iskustva da je važno mobilizirati i ostale građane da se uključe u rješavanje ovih problema. Naglasila je kako su građani vrlo malo spremni da se suoče s ovim problemima, ali sasvim opravdano, jer imaju nizak stupanj povjerenja u institucije, zato što imaju strah da pričaju o osjetljivim temama. –„Strah je veći ako je u pitanju transparentno javno zapošljavanje, jer bi mogli biti etiketirani u lokalnim zajednicama i imati problema u pronalaženju posla“, kazala je Ćuskić i dodala kako se građani ponekad i sami nalaze u lancu korupcije kada nemaju rješenje za izlaz iz problema pri pronalaženju posla.
Ćuskić je naglasila kako će do kraja kolovoza raditi na suradnji s javnim ustanovama i javnim poduzećima na izradi i unaprijeđenju pravilnika koji uređuju način i bodovanje usmenog intervjua, a uporedo s tim, radit će i na konkretnoj mobilizaciji građana i ostalih resursa u lokalnim zajednicama kako bi doprinijeli prevenciji borbe protiv korupcije. –„Kad je u pitanju suradnja sa institucijama na području ŽP, kao i ustanovama koje su uključene u ovaj ciklus projekta, pozitivno smo iznenađeni spremnošću Centra za kulturu i Radiopostaje Orašje na unaprjeđenju procedura koje uređuju ovu oblast i na taj način doprinesu većoj transparentnosti institucija, što ranije nije bio slučaj“, poručila je Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Podsjetimo, Radiopostaja Orašje i Centar za kulturu Orašje početkom ove godine potpisale su Memorandum o suradnji s Helsinškim odborom za ljudska prava u ovoj oblasti, u okviru kojega aktivno sudjeluju u svim aktivnostima Odbora.
(radioorasje.com)