Federalni zavod za zapošljavanje: Prijave na programe zapošljavanja i samozapošljavanja

Posavina

Federalni zavod za zapošljavanje obavještava poslodavce da će Javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja 2021 (osim za mjeru „Tražim poslodavca 2021“, koja će biti objavljena naknadno) biti otvoren 15. 3., 16. 3. i 17. 3. 2021. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba).

Ujedno se obavještavaju nezaposlene osobe da će Javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2021 biti otvoren 17. 3., 18. 3. i 19. 3. 2021. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati.

Predmetni programi dostupni su na sljedećim poveznicama:

Program sufinanciranja zapošljavanja 2021

Program sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2021

Poslodavci koji namjeravaju aplicirati za poticajna sredstva moraju se prethodno registrati na web portalu Zavoda. Poslodavci se na svoj korisnički račun mogu prijaviti putem računala i tableta, ali ne i putem mobitela.

Nezaposlene osobe koje namjeravaju aplicirati za poticajna sredstva iz Programa samozapošljavanja Start up 2021, ne trebaju biti prijavljene na portal.

Više informacija možete preuzeti ovdje.