Federalna vlada – Kontinuiran rast broja zaposlenih u FBiH

Posavina

Prema današnjim podacima Porezne uprave Federacije FBiH broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu povećan je za 872 zaposlenika i sada iznosi 523.768, a podaci se odnose na posljednje mjereno razdoblje od 17. do 24. svibnja 2021. godine. Također, današnji podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje pokazuju da je u travnju tekuće godine u Federaciji BiH smanjen broj nezaposlenih za 3.629 u donosu na prethodni mjesec. Upravo je kretanje broja zaposlenih tijekom pandemije razmatrano u Analizi mjera Vlade Federacije BiH na ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije (COVID-19), koja je bila na dnevnom redu posljednje sjednice. U ovom dokumentu je navedeno da je Vlada FBiH, radi ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije, donijela više značajnih mjera koje su, najvećim dijelom, propisane Zakonom o ublažavanju negativnih posljedica pandemije, Programom ekonomske stabilizacije i oporavka FBiH 2020-2021. i Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH. Poduzimanje ovih mjera Vlade FBiH, ocijenjeno je, značajno je doprinijelo zaustavljanju negativnih posljedica pandemije na ekonomiju, uz evidentiran trend njenog oporavka. Jedan od pokazatelja učinaka poduzetih mjera Vlade je i broj zaposlenih. Naime, na dan proglašenja nesreće, ukupan broj zaposlenih u FBiH je iznosio 534.076, a najniži broj je zabilježen na vrhuncu pandemije u svibnju 2020. godine kada je iznosio 507.617. Od tada broj zaposlenih raste, a u travnju ove godine bilježi rast za gotovo 15.000 radnika, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(vecernji.ba)