Federacija BiH: Obrtnicima, malim i srednjim preduzećima 200 miliona KM

Vijesti

Vlada Federacije BiH danas je usvojila dva kreditno-garantna programa ukupne vrijednosti od 200 miliona KM, a odnose se na podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, te obrtnicima.

 

Kako je istaknuto, cilj ovih programa je pružiti podršku pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, te obrta, povećanju konkurentnosti, integraciji inovacija u poslovanju i očuvanju postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranju novih radnih mjesta.

 

– Prvi program je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, a ukupan iznos garancija koje će na teret Garancijskog fonda odobravati Razvojna banka FBiH iznosi 150 miliona KM. Drugi program odnosi se na obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti. U ovom slučaju je ukupan iznos garancija koje će Razvojna banka FBiH odobravati na teret Garancijskog fonda 50 miliona KM – saopćeno je iz Vlade, čija sjednica još traje.

 

Naznačeno je da su garancije Fonda namijenjene za finansiranje tekuće likvidnosti, odnosno isplatu plaća, plaćanje poreza i doprinosa i slično, kao i za finansiranje obrtnih sredstava i investicija.

 

Federalna vlada danas je usvojila i program raspodjele 150.000 KM nepovratnih sredstava za udruženja građana, Obrtničku komoru FBiH, komore kantona i obrazovne institucije. Radi se o novcu koji je predviđen budžetom za Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

 

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je, također, usvojila izvještaj o datoj novčanoj podršci prijevoznicima kako bi im se pomoglo u prevazilaženju problema uzrokovanih pandemijom koronavirusa. Riječ je o 13 miliona KM koje je dodijelilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

 

Tako je 10 miliona KM dodijeljeno da 176 javnih cestovnih prijevoznika, odabranih na osnovu javnog poziva, a novac je utrošena za isplatu minimalnih bruto plaća i za tekuće troškove poslovanja korisnika financijske pomoći.

 

– Subvebcija od 3 miliona KM dodijeljena je Javnom preduzeću Željeznice FBiH i namijenjena je isplati minimalnih plaća, uključujući doprinose i pripadajuće poreze, te za tekuće troškove poslovanja – navedeno je u saopćenju iz Vlade FBiH.

 

Naznačeno je da su, inače, njugroženiji sektori pomognuti sa 90 miliona KM interventnih sredstava osiguranih budžetom FBiH.

(faktor.ba)