Drugi put u historiji Brčko distrikta: Budžet za 2022. u decembru

Vijesti

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić danas je na konferenciji za novinare predstavio Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. godinu u iznosu od približno 240 miliona KM.

Najveći dio sredstava očekuje se od indirektnih poreza i to na nivou od 169 000 000 KM što čini 80 % ukupnih prihoda, zatim od direktnih poreza na nivou od 33 000 000 KM ili 14 %, a neporeski prihodi iznose 12 660 000 KM što je 5, 5 % od ukupnih sredstava. Od tekućih donacija očekuje se  120 000 KM.

Kada su rashodi u pitanju Prijedloga novog budžeta 93 887 000 KM predviđeno je za bruto plate i naknade za sve institucije i Vladina odjeljenja, naknade na nivou skoro nepunih 6 000 000 KM;  zatim za materijalne troškove i ugovorene usluge 35 697 000 KM.

Za transfere i subvencije planirano je 80 000 000 KM. Kapitalni budžet prema trenutnom Prijedlogu iznosi oko 8 000 000 KM, za podsticaje u poljoprivredi predviđeno je 10 000 000 KM, a u privredi 7 000 000 KM.

Kadrić je istaknuo da su novine u rashodima sredstva za rad Kancelarije za sukob interesa za koju se predviđa 419 000 KM, zatim za Kancelariju za prevenciju korupcije 390 000 KM; uvedeno je i povećanje toplog obroka što iznosi 3 500 000 KM, te je pravosuđu na prethodne tekuće obaveze dodano 879 000 KM, što je, također, novina.

Za uslugu hemodijalize predviđeno je 2 800 000 KM, prevoz učenika 2 700 000 KMKadrić je kao zanimljiv podatak istakao da potrošnja električne energije za uličnu rasvjetu u Distriktu iznosi 2 250 000 KM.

Izdvojit ćemo i podatak da je za potrošnju električne energije u javnim institucijama predviđeno 1 110 000 KM, a 2 300 000 KM planirano je i za potrebe održavanja nove zgrade Policije. Za socijalna davanja predviđeno je 19 500 000 KM.

„Najveća vrijednost ovog budžeta što se usvaja na vrijeme“, poručio Kadrić.  Što je po drugi put u historiji Distrikta da je Vlada pripremila Prijedlog budžeta u skladu s rokom predviđenim Zakonom o budžetu.

Istakao je da mu je “žao” što nema mnogo predviđenog novca za kapitalni budžet, ali da će se to kompenzirati angažovanjem javnih preduzeća.

„Gledat ćemo da napravimo i unutrašnje uštede i da prebacimo na kapitalni budžet“, poručio je i dodao da će budžet za sljedeću godinu biti usvojen najdalje do isteka prve dekade u decembru 2021. godine.

(otisak.ba)