84. sjednica Vlade Županije Posavske

Posavina

Uz predsjedanje predsjednika Vlade Županije Posavske Đure Topića, danas (12.05.2021. g.) je održana 84. sjednica Vlade.
PRAVILNIK
Vlada je usvojila Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj. Sustav ocjenjivanja utvrđen ovim Pravilnikom predstavlja jedan interaktivni proces koji se uspostavlja između državnih službenika i namještenika i njihovih nadređenih koji ih ocjenjuju, a cilj nije samo stvaranje pretpostavki za nagrađivanje uspješnosti odnosno izricanje sankcija već i podizanje razine kvaliteta radnih standarda koji će ishoditi kvalitetniju uslugu koju pruža državna služba, pojasnio je predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske Drago Kopić.
VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godine na ime izgradnje, obnove sakralnih objekata i za manifestaciju religijskog sadržaja, u iznosu od 32.000,00 KM (Župa sv. Roka Prud 7.000,00 KM, Župa blaženog Alojzija Stepinca Orašje 7.000,00 KM, Župa sv. Jakova Markijskog Grebnice 7.000,00 KM, Medžlis islamske zajednice Orašje 3.000,00 KM, Medžlis islamske zajednice Odžak 3.000,00 KM, Župa sv. Luke evanđelista Mostar 3.000,00 KM i Župa sv. Ivana Krstitelja Donja Tramošnica 2.000,00 KM).
Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske – Potrošačka jedinica Osnovna škola Vladimira Nazora u Odžaku u iznos od 7.716,26 KM u svrhu uplate razlike doprinosa za umirovljenog djelatnika.
POMOĆ PRI OBNOVI NAKON POTRESA
Vlade je usvojila Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Vladi Županije Posavske u iznosu od 14.000,00 KM u svrhu financijske potpore za obnovu potresima oštećene Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Petrinji, Sisačko-moslavačka županija.
GOSPODARSTVO
Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za zaposlene u poduzećima, obrtima i zadrugama na području Županije Posavske za mjesec siječanj i veljaču 2021. godine.
RJEŠENJA
Vlada je donijela Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora. Na mandat od dvije godine su imenovani Davor Vidović, Ezvin Ahmetović i Nevenka Leovac.
Doneseno je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske radi dodavanja jednog člana – ministra financija te mijenjanja naziva radnih mjesta za tri člana.
Usvojen je Zaključak o izmjeni Zaključka o načinu i organizaciji rada u županijskim tijelima uprave kojim se ukida rad od kuće zbog poboljšanja epidemiološke situacije.
IZVJEŠĆA O RADU
Zaključkom Vlade prihvaćeno je Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj za 2020. godinu i Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske Orašje za 2020. godinu.