65. sjednica Vlade Županije Posavske

Posavina

Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas (20.11.2020. g.) je održana 65. sjednica Vlade ŽP.
Vlada je usvojila Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.
Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2020. godinu.
Vlada je usvojenom Odlukom odobrila proračunska sredstva Ministarstvu financija Županije Posavske u iznosu od 12.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za realizaciju projekata na području Mjesne zajednice Oštra Luka.
Odobrena su proračunska sredstva Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za uređenje stadiona Jelas u Domaljevcu.
Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu Općini Domaljevac-Šamac, Općini Odžak i Općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za rujan u školskoj 2020./2021. godini u ukupnom iznosu od 34.905,76 KM (Općina Domaljevac-Šamac 4.815,00 KM, Općina Odžak 21.022,45 KM i Općina Orašje 9.068,31 KM).
Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu Sveučilištu u Mostaru u iznosu od 50.000,00 KM.
Vlada je donijela Zaključak o davanju ovlaštenja za zaključivanje Trećeg Amandmana na Sporazum o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Županije Posavske za implementaciju projekta – ”Odgovor na COVID – 19” koji se odnosi na nabavku opreme za zdravstvene djelatnike.
Donesen je Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju javnog reda i mira i sigurnosti prometa na cestama na području Županije Posavske za 2019. godinu, te se prosljeđuje u Skupštinu Županije Posavske u daljnju proceduru.
Vlada Županije Posavske je donijela Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske. Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. studeni 2020. godine je neradni dan na području Županije Posavske.
Vlada je donijela Rješenja o visini naknade članovima Povjerenstava za provedbu javnih poziva.